Reglementen en lidkaarten

 de prijzen van de lidkaarten:
   
     inschrijving eerste jaar voor iedereen gelijk 70€
 
     leden senioren (16 tot 59 jaar)       60€
 
     leden veteranen (+60 )                  55€
 
     leden dames en mindervaliden        55€ - 50€
 
     jeugd begeleid door een betalend familielid, gratis tot 16 jaar!
 
 Beknopt reglement voor de wedstrijdvisser:
 
1. Wedstrijden op KVL gaan door zoals vermeld op de kalender eventuele veranderingen worden tijdig medegedeeld door het bestuur.
 
2. Hengellengte : max. 10 m , draadlengte en ‘slag’ vrij , rekker is toegestaan , werphengels e.d. niet (tenzij speciaal hiervoor bedoelde wedstrijden)
 
3. Gelieve zonder weerhaak  te vissen!
 
4. Plaatsnummers op wedstrijden worden geloot , uiterlijk ca. 1 uur 30 voor het wedstrijdbegin worden de nummers gestoken volgens het boek .
 
5. Plaats van de hengel is op de plaats waar de nummer is gestoken .
 
6. In principe wordt er recht vooruit (haaks op de oever) gevist , in beperkte mate schuin vissen is toegelaten . Bij twijfel of misbruik zal het bestuur de nodige maatregelen nemen .
 
7. Bij het inhalen , drillen en scheppen van de vis blijft de visser op zijn plaats .
 
8. Bij ‘individuele’ wedstrijden mag de visser NIET worden geholpen , behalve dames , junioren en mindervaliden : deze mogen in beperkte mate worden geholpen (bij het scheppen of onthaken bvb)
 
9. Leefnetten van KVL zijn in voldoende mate aanwezig en enkel deze worden gebruikt tijdens de wedstrijden . ‘pinnetjes’ om deze netten te steken dient men zelf mee te brengen en te verwijderen vóór weging .
 
10. Na de wedstrijd wordt de vis gewogen door de personen die op de 10 hoeken zitten, in bijzijn van bestuursleden van KVL, wie dit niet aankan zoekt zelf een vervanger! Het Het leefnet (zonder pin) wordt door elke visser zelf in de weegzak geplaatst, de gebruikte leefnetten worden door de visser zelf op de JUISTE manier opnieuw opgehangen in het nettenkot .(Achteraan beginnen !!!)
 
11. Voor de clubwedstrijden wordt er in 3 (drie) sectoren gevist, waarbij de sectoren in mekaar worden geschoven voor de einduitslag .
 
12. Snoek , snoekbaars en graskarper tellen NIET en moeten ONMIDDELLIJK worden teruggezet na vangst . De reden is om deze vissoorten, die zeer gevoelig zijn te beschermen. Gedregde vissen, behalve bovengenoemde, tellen wel mee.
 
13. Maximaal toegelaten gewicht per leefnet = 20 kg overgewicht wordt teruggebracht naar 20 kg.
 
14. Tijdens een wedstrijd zijn plaats verlaten = hengel en aas uit het water .
 
15. Tijdens het drillen mag men de andere vissers niet storen , bij misbruik of na klacht kan en zal het bestuur ingrijpen
 
16. Alle begin- en eindtijden worden gegeven door fluit- of hoornsignaal .
 
17. Verboden voeders en aassoorten: gekleurde maden , mosselen en alle voeders die de gezondheid van de vis kunnen schaden of die schade aan de biotoop in en rond de vijver kunnen toebrengen .
 
18. Voor B-wedstrijden zijn geen pieren en /of vers de vase en/of tubifex in het voeder toegelaten, aas aan de haak is vrij ,bij A- wedstrijden is alles toegelaten behalve de onder punt 16 vermelde aassoorten
 
19. Iedere visser is zelf verantwoordelijk voor al zijn spullen . Parkeren van zijn wagen gebeurd op een correcte manier op de daarvoor aangewezen plaatsen .
 
20. In geval van twijfel of betwisting beslist het KVL bestuur . De omgeving van de visvijvers en kantine hebben een privé karakter, mensen die zich op een of andere manier misdragen kan/ zal de toegang tot de onmiddellijke omgeving van de vijvers en kantine worden ontzegd .
 
21. Onthaken in een emmer is niet verplicht maar bij gebruik MOET er water in zijn!   Dit reglement vervangt alle voorgaande.  SUCCES !